Automatgear Service AS


Gearkassen din trenger også service som alle andre komponenter på din bil!  Service er en billig forsikring i girkasse sammenheng. Ofte snakker vi om utgiftsøkning på 1000% ved et havari.  Enkelte biler er enkelt utstyr med en peilepinn slik at man kan se olje nivå og farge.  Andre biler ikke har denne peilepinnen, men gjerne en nivåplugg under gearkassen. Dette kalles ofte en lukket kasse og begrep som evighetsolje blir brukt.


Har du hørt om evighetsolje før?  Tygg litt på uttrykket…  Evighetsolje, dette mener vi faktisk er på grensen til kalkulert bedrageri.  Det finnes naturligvis ingen olje som varer evig, en modifisert sannhet er kanskje at oljen kan vare tilnærmet evig under gitte forutsetninger. Disse forutsetningene oppfylles sjelden eller aldri i en girkasse med variert bruk.  All olje blir slitt etter en viss bruk.  Problemet er at bilprodusenten ikke har dette med i bilens serviceprogram.  Oljen blir ikke byttet, bare nivåkontrollert ved service hos merkeverkstedet.


Denne evighetsoljen blir, som all annen girolje, etterhvert mettet med clutchstøv eller slam. Alt friksjonsmateriale avgir noe avfall, og nok av dette gjør filteret i girkassen tett.  Dermed får oljepumpen problemer med å holde linjetrykket i gearkassen. Dette fører etter hvert til havari.


Vi løser dette med en enkel service hvor vi tar ned bunnpannen, skifter filter, pakning, olje og flusher. Med flushing mener vi å rense gjennom kjøle system med ny olje. Rense gjennom converter med ny olje og rense gjennom gearkassen på samme måte. Denne prosedyren fører til at vi får med oss absolutt alt støv, spon og slam i hele systemet. Når vi ser at det kommer ren olje ut av bunnpannen er vi tilfreds. Deretter blir ny bunnpannepakning og nytt filter montert.  I enkelte av de eldre biltypene skal kanskje bremseband i gearkassen justeres. Kickdown wire og vakum modulator bør også kontrolleres på noen girkasser.


Vi anbefaler uansett biltype at girkassen får service ved hver 60 000 km, og dermed får vi også muligheten til å se hvordan det står til med girkassen.  Oljen sier ofte veldig mye om tilstanden på kassen, er oljen sort, brent og eller lukter svidd er det signal om at clutch lamellene er brent. Da haster det med å overhale girkassen før den havarerer skikkelig og større kostnader påløper.


Vi har den nødvendig kompetanse og rett utstyr til å foreta service på din gearkasse.  Det er alltid liten ventetid ved timebestilling av service.