top of page

VÅR GARANTI

  • 2år/30.000km garanti på service arbeid.

  • 2år/30.000km garanti ved overhaling av girkasse etter vår anbefaling av oppgradering og forsterkning.

  • 2 års garanti ved oppgradering og forsterking etter vår anbefaling

  • Fabrikkgaranti ved kjøp av ny girkasse

  • Fabrikkgaranti ved kjøp av byttekasse

 

For yrkesbiler gjelder egne garantibestemmelser, kontakt oss for nærmere info. Vår garanti dekker havari, feil, lekkasjer og/eller skade på selve girkassen, ved normal bruk. Ved reparasjonsarbeid, service, oljeskift eller lignende i garanti tiden utført av annet verksted enn Automatgear Service frafalles garantien. Alle gearkasser levert fra oss skal ha service etter 60.000 km.

 

Skader oppstått grunnet eksterne feil på bil, eller dens elektroniske system, dekkes ikke. Skader oppstått grunnet feil ved bilens kjølesystem, dekkes ikke. Ved unormal oppførsel fra girkassen, feilmeldinger, aktivering av varsellamper, lekkasjer eller lignende er kunden forpliktet til å kontakte Automatgear Service AS umiddelbart.

Ved unormal oppførsel fra girkassen, feilmeldinger, aktivering av varsellamper, lekkasjer eller lignende skal bilen stoppes umiddelbart og ikke kjøres før Automatgear Service AS er kontaktet. Chip-trimming eller annen modifisering av bilens styring medfører bortfall av garanti. Forøvrig viser vi til gjeldende lovverk for denne type saker.

bottom of page